Ο...ΣΠΑΙΝΤΕΡΜΑΝ

More photos from Ageliki

  • ΠΑΡΙΣΙ -ΝΤΕΦΑΝΣ
  • ΙΤΑΛΙΑ-ΛΙΜΝΗ ΜΙΖΟΥΡΙΝΑ
  • Ο...ΣΠΑΙΝΤΕΡΜΑΝ
  • ΙΣΤΟΣ ΑΡΑΧΝΗΣ
  • ΚΡΥΜΕΝΟ ΓΑΤΑΚΙ-1

Photo by Ageliki

Profile Photos (417)

My name is Ageliki . I'm a 71 year old woman living in Athens, Greece (Athens 18°C, Clear) . I speak Greek, English and Italian.